Een testament opstellen – maak een erfrechtplan

Een goed moment voor een testament

Leg tijdig vast wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Maak tijdig een erfrechtplan.

Iedereen die komt te overlijden heeft een nalatenschap. Dit zijn alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn wordt volgens de wet bepaald, of door jezelf via een testament. Iedereen kan vanaf het zestiende levensjaar een testament opstellen als diegene dat wil. Een testament is een notariële akte (rechtsgeldig document) waarin staat wie je erfgenamen zijn, en welke erfgenaam welk deel van je nalatenschap erft na je overlijden. Je kan met een testament de verdeling van je nalatenschap regelen, bepalen wat er met je vermogen of bezittingen gebeurt, en zorgen dat deze zaken goed afgewikkeld worden, wellicht door een notaris. Een rechtsgeldig testament opstellen kan alleen via een notaris.

Testament
Redenen om een testament te maken kunnen onder andere zijn:

 • om zelf te bepalen wie je erfgenamen zijn, of iemand te onterven.
 • om (een deel van) je vermogen aan een goed doel of instelling te schenken na overlijden.
 • om de voogdij over je kinderen vast te stellen in een voogdijbepaling.
 • om te zorgen dat je nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen.
 • om regels op te stellen als het gaat om aangetrouwde familie, bijvoorbeeld als je niet wil dat aangetrouwde partners aan het erfgeld kunnen komen.
 • om zakelijke regelingen te treffen voor je bedrijf voor als je komt te overlijden, zodat jouw zaak er niet onder lijdt.
 • om een executeur te benoemen.
 • er is een erfrechtplan dat je wilt omzetten in een testament.

Hiernaast kunnen er nog vele andere persoonlijke redenen zijn om een testament op te maken.

Wat er in een testament moet komen te staan is voor iedereen anders. Je stelt vast welke bezittingen of welk deel van je vermogen naar welke erfgenamen gaat. Of je bepaalt welke erfgenamen je de erfenis ontzegt. Als je minderjarige kinderen hebt is het aan te raden om in je testament een voogdijbepaling te maken.
Als je samenwoont met je partner, maar je bent niet getrouwd of in een geregistreerd partnerschap met deze persoon, wil je er misschien voor zorgen dat hij of zij wel je erfgenaam is. Dit is namelijk niet automatisch het geval. Overleg met je notaris wat voor jou handig is om in je testament te zetten.

Codicil
Een codicil is een alternatief voor een testament, waarin je vaststelt wie je erfgenamen zijn. Om een codicil op te stellen heb je geen notaris nodig, er zijn wel een paar regels aan verbonden om het document rechtsgeldig te maken. Ten eerste moet het een handgeschreven tekst zijn, een gedrukt of getypt codicil is niet rechtsgeldig. Ook moet onderaan jouw codicil jouw handtekening staan, en als de tekst uit meerdere pagina’s bestaat moet die handtekening of paraaf onderaan elke bladzijde staan.

Nadelen codicil ten opzichte van een testament:

 • Je kan in een codicil alleen bepaalde bezittingen nalaten (boeken, meubels, sieraden etc.). Grote/ kostbare bezittingen zoals een auto, huis of kunst kunnen niet via een codicil worden nagelaten.
 • Tenzij je een kopie van het codicil bij een notaris onderbrengt, kan het zijn dat je nabestaanden het codicil nooit te zien krijgen. Het kan kwijtraken of zelfs achtergehouden worden door degene die het vind of in handen heeft.
 • Je kan je zaken veel minder uitgebreid regelen via een codicil.

In tegenstelling tot een testament, dat meestal pas wordt ingekeken na de begrafenis, kan je in een codicil wel je wensen met betrekking tot de begrafenis opschrijven (gasten, muziek, begraven of cremeren, etc.).

Voor meer informatie over het opstellen van een testament of erfrechtplan kun je contact met ons opnemen of één van onze lezingen bijwonen, bijvoorbeeld op de 50plusbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.