Je woning verhuren

Er zijn verschillende situaties waarin je als particulier je huis kan verhuren:

  • Tijdelijk verhuren
  • Tweede huis verhuren

Tijdelijk verhuren

Voorbeelden van redenen om tijdelijk te verhuren zijn: een tijdelijk verblijf in het buitenland, proef-samenwonen of een aankoop van een nieuwe woning. Als eigenaar moet je veel uitzoeken om je huis (tijdelijk) te kunnen verhuren. De Verhuurcommissie heeft een goed overzicht gemaakt waar huiseigenaren kunnen zien waar ze allemaal rekening mee moeten houden bij het verhuren van hun huis.
Bij tijdelijk verhuren gelden niet dezelfde regels als bij vast verhuren, de huurders worden minder beschermd. Wel moet de verhuurder zich houden aan de maximale huur die in de vergunning van de gemeente staat. Als de vergunning verloopt (na minimaal 6 maanden) eindigt automatisch de huurovereenkomst. De huurder heeft nog steeds een huurtermijn als opzegtermijn en de verhuurder minimaal 3 maanden opzegtermijn.
Sinds 1 januari 2010 kunnen huiseigenaren die tijdelijk verhuren na de verhuurperiode opnieuw hypotheekrente aftrekken. De specificaties hiervan zijn per bank en per situatie verschillend.
Er zijn twee gevallen waarop men tijdelijk een huis legaal kan verhuren: op basis van de Leegstandswet en op basis van Huisbewaring.

Leegstandswet
De leegstandwet geldt voor de volgende ruimten:

  • Woonruimte (kamer, studio of appartement) binnen een pand.
  • Een voor de verkoop bestemd gebouw of een woonruimte daarin, ofwel nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw), ofwel een particuliere koopwoning die in de twaalf maanden voor de verhuur bewoond geweest door de eigenaar, ofwel die in de tien jaar voordat die leeg kwam te staan (minstens?) 3 jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest.
  • Woonruimte in een gebouw dat voor sloop of renovatie bestemd is. Dit moet ingrijpend zijn en binnen bepaalde redelijke tijd plaatsvinden. Dit is per geval en gemeente verschillend.

Een vergunning voor tijdelijke verhuur kun je aanvragen bij jouw gemeente, of je kan het formulier downloaden van de website van de overheid. De vergunning wordt alleen verstrekt als de woonruimte leeg staat, er niet kan worden verwacht dat de woning verkocht of permanent verhuurt wordt, en de eigenaar kan aantonen dat de woonruimte voldoende bewoond zal worden. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar maar kan per jaar verlengt worden, echter nooit langer dan het 5e jaar!

Huisbewaring
Huisbewaring is van kracht als het gaat om de tijdelijke verhuur van en woning als de eigenaar tijdelijk afwezig is, als hij of zij bijvoorbeeld op reis gaat of tijdelijk ergens anders woont. Het is niet in iedere gemeente toegestaan om Huisbewaring toe te passen!
De voorwaarden voor Huisbewaring zijn als volgt:

  • De tijdelijke huurder (huisbewaarder) moet ouder zijn dan 18.
  • De eigenaar, of vaste huurder in geval van onderhuur, moet aantonen dat hij of zij tijdelijk ergens anders verblijft met een geldige reden (werk of studie) en daarna ook weer terugkeert naar de woning.
  • Of de eigenaar of vaste huurder moet tijdelijke verpleging, proefsamenwonen, detentie of andere reden voor Huisbewaring aantonen (met geldige documenten).
  • Als het gaat om onderhuur van een huurwoning moet er aantoonbaar toestemming zijn van de huiseigenaar.

De maximum duur voor Huisbewaring is bij proefsamenwonen 1 jaar, voor de andere redenen 2 jaar. Als je langer dan 8 maanden gebruik wil maken van Huisbewaring gaat de gemeente ervan uit dat je je uitschrijft bij de Gemeentelijke Basisadministratie, dit kan invloed hebben op je financiële situatie en zorgverzekering.

Tweede huis verhuren

Als je een tweede huis wil verhuren moet je zorgen dat je goed op de hoogte bent van de gemeentelijke regels en belastingheffing hier omtrent. Deze zijn namelijk anderes dan bij andere soorten van verhuur. Daarnaast moet je rekening houden met de huurcommissie en moet je bepalen wat de toegestane huurprijzen zijn en wat er in een huurovereenkomst moet staan. Meer hierover kun je vinden bij onze Veelgestelde vragen.