Wat is een verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door de notaris nadat iemand overleden is. De akte bepaalt wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn, en of er een testament is gemaakt door de overledene. Als dit het geval is moet de verklaring van erfrecht ook vermelden wat er in het testament is bepaald en wie van de erfgenamen door de anderen gemachtigd is om de erfenis te regelen.

Een verklaring van erfrecht: een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen.

De notaris stelt een verklaring van erfrecht op. Hij doet dit op verzoek van de erfgenamen. Het duurt soms even voor de verklaring van erfrecht gereed is. Bijvoorbeeld als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk zijn te vinden. Of als de executeur nog wil nadenken of hij zijn taak wil aanvaarden.

In een verklaring van erfrecht staat:

  • of er een testament is;
  • wat de burgerlijke staat was van de overledene;
  • wie de erfgenamen zijn;
  • of er een executeur is;
  • of er iemand gevolmachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen;
  • of de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap.

Wanneer is de verklaring van erfrecht nodig?
Een verklaring van erfrecht is vaak nodig om:

  • bankrekeningen op naam van overledene te deblokkeren;
  • een uitkering van een levensverzekering te krijgen;
  • de koopwoning op naam van de erfgenaam te zetten.

Geen verklaring van erfrecht nodig
Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als er op de bankrekening
minder dan 100.000 euro staat en de wettelijke verdeling van toepassing is. De bank of
verzekeraar kan u vertellen of u een verklaring van erfrecht nodig heeft.