Als je geld van derden nodig hebt voor jouw onderneming kun je het beste een N.V. van je bedrijf maken. Aandelen zijn dan vrij overdraagbaar, makkelijk te verhandelen, dus zonder tussenkomst van een notaris te verkopen aan een ander. Aandeelhouders zijn dan in principe ook niet verder aansprakelijk dan het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt. Directieleden of commissarissen zijn ook niet aansprakelijk, tenzij door onbehoorlijk bestuur, omdat een nv rechtspersoonlijkheid heeft.