Als een bedrijf gesplitst moeten worden, moet er eerst een voorstel voor splitsing worden opgesteld en ingediend bij de Kamer van Koophandel. In dit voorstel staat onder andere de manier van splitsen, hoe de verschillende rechtspersonen daarna eruit komen te zien, hoe de splitsing in zijn werk gaat en wie het moet goedkeuren. Dit voorstel gaat samen met jaarverslagen, jaarrekeningen en vermogensopstellingen naar het Handelsregister van de KvK.
Je kan niet zomaar besluiten om een bedrijf te splitsen zonder de vergadering van aandeelhouders in te lichten. Zij moeten goedkeuring geven voor de splitsing, nadat het voorstel bij het handelsregister is ingediend. Als deze goedkeuring er is moet er bij de notaris een akte worden opgesteld waarin de splitsing wordt vastgesteld. Let op: dit mag pas zes maanden na het indienen van het voorstel bij de KvK gebeuren, omdat het voorstel minimaal een half jaar openbaar moet zijn!