Het is niet eenvoudig en niet altijd mogelijk om een splitsing terug te draaien. Hiervoor moet je gegronde redenen hebben en bij de rechter een vernietiging van de splitsing aanvragen. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Je moet aantonen dat een of meerdere wettelijke gronden niet zijn nageleefd bij de splitsing.
  • Het aangetoonde gebrek (bovenstaande voorwaarde) is niet hersteld binnen aangewezen tijd of kan niet worden hersteld binnen bepaalde tijd. Een rechter kan namelijk een termijn aangeven om het gebrek te herstellen.
  • De splitsing vond plaats buiten het wettelijke termijn van splitsing nadat het voorstel bij de Kamer van Koophandel was neergelegd.
  • De gevolgen van de splitsing zijn nog niet te groot om terug te draaien. Anders is een terugdraaiing niet passend omdat de gevolgen te groot zijn.

Zelfs als aan al deze voorwaarden wordt voldaan is het niet zeker dat de rechter een splitsing terugdraait. Daarom is het belangrijk om goed na te denken voordat een bedrijfssplitsing plaatsvind.