Hoe legaliseer ik een handtekening?

Een handtekening legaliseren is in principe hetzelfde als een volmacht geven. Daarmee kan je iemand anders toestemming geven om (bepaalde) juridische zaken af te wikkelen, bijvoorbeeld een akte ondertekenen. Je moet dan een handtekening onder een volmacht zetten. Dit moet altijd gebeuren in aanwezigheid van een notaris, die moet namelijk controleren of jij wel echt iemand toestemming geeft om voor jou te handelen. Als alles goed is, zet de notaris onder jouw handtekening een verklaring van echtheid. Op die manier wordt jouw handtekening voor bijvoorbeeld een volmacht gelegaliseerd.

Hoe zit het met BTW in mijn BV?

BTW staat voor belasting toegevoegde waarde, en kan 0%, 6& of 21% van goederen of diensten uitmaken. Het is de belasting die je moet betalen over de levering van een product of dienst. In veel gevallen wordt dit bedrag in rekening van de klant of consument gebracht, maar soms betaalt het bedrijf of de instelling […]

Ik wil mijn bedrijf laten fuseren, wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat een fusie is goedgekeurd door het bestuur of de vergadering van aandeelhouders van alle bedrijven. Is dit gebeurd, dan moet er eerst een fusievoorstel worden opgesteld. Hierin staat de naam, plaats en rechtsvorm van zowel de oude bedrijven als het nieuwe gefuseerde bedrijf. Ook moet de samenstelling van het nieuwe bestuur […]

Kan ik een bedrijfssplitsing terugdraaien?

Het is niet eenvoudig en niet altijd mogelijk om een splitsing terug te draaien. Hiervoor moet je gegronde redenen hebben en bij de rechter een vernietiging van de splitsing aanvragen. Voorwaarden hiervoor zijn: Je moet aantonen dat een of meerdere wettelijke gronden niet zijn nageleefd bij de splitsing. Het aangetoonde gebrek (bovenstaande voorwaarde) is niet […]

Wat houdt de vennootschapsbelasting in?

De Vennootschapsbelasting wordt ingehouden over de belastbare winst van een boekjaar. De belastbare winst is de winst van het bedrijf waar bepaalde posten, waaronder de lonen van bestuurders en werknemers, uitgaven en verliezen van het bedrijf, vanaf zijn getrokken. De vennootschapsbelasting is 20% van het overgebleven winstbedrag, en 25% als dit bedrag hoger is dan […]

Ik wil geld onttrekken van mijn BV, wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat je een deel van de winst voor jezelf wil onttrekken uit het bedrijf. Dit kan, maar dan moet je rekening houden met een aantal zaken. Het bedrag dat je wil onttrekken gaat af van jouw aandelen, en kan alleen plaatsvinden als er genoeg geld aanwezig is om het bedrijf in stand […]

Wat is bedrijfsopvolging?

Bedrijfsopvolging is eigenlijk gewoon het zorgen dat je bedrijf blijft voortbestaan als er onverwachte dingen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een bestuurslid of de eigenaar van de onderneming. Bij een zorgvuldig geplande bedrijfsopvolging kan je als eigenaar makkelijker het zeggenschapsrecht overdragen op kinderen, familieleden of anderen in jouw omgeving.  

Wat is een boekjaar?

Een boekjaar is de periode van precies een jaar waarover het financieel verslag van een bedrijf loopt. Over het algemeen loopt een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Maar als een bedrijf op een andere dag dan 1 januari tot stand is gekomen, kan deze periode verschillen (bijvoorbeeld van […]

Wat is dividendbelasting?

Je krijgt te maken met de dividendbelasting als je winst wil onttrekken aan de BV. Als het bedrag wordt goedgekeurd door het bestuur met de uitkeringstoets bedraagt de Dividendbelasting 15% van het bedrag dat wordt uitgekeerd.