Een boekjaar is de periode van precies een jaar waarover het financieel verslag van een bedrijf loopt. Over het algemeen loopt een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Maar als een bedrijf op een andere dag dan 1 januari tot stand is gekomen, kan deze periode verschillen (bijvoorbeeld van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011). Als het boekjaar anders is dan van 1 januari tot en met 31 december wordt er gesproken van een gebroken boekjaar.
Bedrijven hoeven zich niet perse te houden aan deze periode voor een boekjaar. Een boekjaar kan ook langer of korter zijn dan een kalenderjaar, met een maximum van 24 maanden min 1 dag.

Een gebroken boekjaar kan voor sommige bedrijven voordelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan seizoengebonden bedrijven zoals in de landbouw, of onderwijsinstellingen. Deze bedrijven vinden het makkelijker om een financieel verslag binnen een gebroken boekjaar op te stellen in verband met oogstperioden of schoolvakanties.