Er zijn een aantal bepalingen die je in een volmacht kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld:

  • Meer dan een persoon een volmacht geven. Dit betekent dat ze dan samen over dingen bepalen, en verantwoording aan elkaar moeten afleggen voor bepaalde beslissingen. Dit geldt echter niet voor gebruikelijk bankzaken, want de bank controleert niet of alle gemachtigden hun toestemming hebben gegeven.
  • Een volmacht geven over bepaalde zaken, en andere zaken daarbuiten stellen. Vaak gaat deze regeling niet samen met de bankzaken, omdat de bank niet controleert.
  • Een toezichthouder benoemen die de gemachtigde(n) controleert. Hierdoor wordt de werking van het volmacht niet belemmerd, terwijl misbruik toch wordt tegengegaan. Dit kan bijvoorbeeld een notaris zijn.
  • In de akte laten opnemen dat een volmacht pas van kracht is als er door een arts geconstateerd wordt dat je zelf niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Dan treedt deze pas in werking als er een medische verklaring is.

Je kan ook enkele praktische dingen regelen van te voren om misbruik tegen te gaan. Denk hierbij aan een aparte huishoudrekening naast je persoonlijke rekening, waar elke maand een bedrag naartoe gaat voor bijv. boodschappen. Een gemachtigde of mantelzorger kan dan maar tot zo ver jouw geld besteden. Ook kan je de bank vragen om iemand meekijk recht te geven op jouw rekening, zodat iemand de uitgaven kan controleren.