Wat regel ik (precies) met een volmacht?

Je wijst een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan die namens jou mag handelen. Je kunt tot in detail aangeven welke taken hij of zij heeft, en waarvoor hij of zij precies gemachtigd is (en waarvoor niet). Je moet ook vermelden voor welke situatie(s) het volmacht bedoeld is. Wie je kiest als gemachtigde is heel belangrijk, zorg dat […]

Mijn partner en ik willen kinderen, wat moeten we regelen?

Als jij en je partner van plan zijn om kinderen te krijgen is het handig om te zorgen dat je financiële situatie geregeld is. Daarnaast moet je gaan nadenken over zwangerschapsverlof, minder gaan werken of kinderopvang, vaste lasten en toeslagen. Als binnen een huwelijk kinderen worden geboren, worden beide partners automatisch aangemerkt als de ouders. […]

Wat gebeurt er met mijn AOW en Bijstandsuitkering als ik ga samenwonen?

Heb je AOW en ga je samenwonen? Dan heb je recht op minder AOW, omdat over het algemeen samenwonen minder geld kost (per hoofd) dan alleen. Inkomsten en lasten worden gedeeld dus je hebt in verhouding minder geld nodig. Dit geldt in principe ook voor een bijstandsuitkering. Je moet bij de gemeente (Sociale Dienst) melden […]

Heb ik recht op het pensioen en de nabestaandenverzekering als mijn partner overlijdt?

Om als partner recht te hebben op een pensioen, moet je aangemeld en aangemerkt staan bij je partners pensioenregeling. Om te weten te komen of dit bij jullie wel het geval is zou je dat na moeten gaan bij het pensioenreglement of de pensioenuitvoerder. Als je partner (onverwachts) komt te overlijden kun je voor onaangename […]