Je wijst een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan die namens jou mag handelen. Je kunt tot in detail aangeven welke taken hij of zij heeft, en waarvoor hij of zij precies gemachtigd is (en waarvoor niet). Je moet ook vermelden voor welke situatie(s) het volmacht bedoeld is. Wie je kiest als gemachtigde is heel belangrijk, zorg dat je diegene volkomen vertrouwd.

De zaken die je door een gevolmachtigde laat regelen kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Het beheren van jouw bankrekening(en)
  • Het afsluiten van een hypotheek op jouw huis
  • Het regelen van erfenissen en schenkingen, en het aanvaarden of verwerpen hiervan
  • Het beleggen van jouw vermogen
  • Het kopen of verkopen van (on)roerend goed

Als je om bepaalde redenen al deze zaken over wil laten aan een gevolmachtigde, kun je het beste een algehele volmacht geven aan jouw vertrouwenspersoon.