Het centraal testamentenregister CTR is een database waar notarissen vermelden wie wanneer een testament heeft laten maken, en bij welke notaris. Het vermeldt niet wat er precies in het testament staat. De database is alleen toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen. Je kan ook ten aanzien van de overledene een uittreksel van het CTR aanvragen, dan moet je een uittreksel uit het overlijdensregister, de aanvraag en je adresgegevens sturen naar:

Centraal testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag

De inhoud van testamenten wordt nooit verstrekt.