Dit is de belasting die je betaald als erfgenaam over het bedrag (of de waarde van de bezittingen) die je erft. Erfgeld wordt gezien als inkomsten namelijk. Hoe hoger dat bedrag, hoe meer belasting je daar procentueel over moet betalen.