Kan mijn familie een schenking doen aan mijn ongeregistreerde partner als ik kom te overlijden?

Er kunnen schenkingen worden gedaan door jouw familie, maar dan moet jouw partner wel schenkbelasting over dit bedrag betalen (boven € 2.122). Als je dit anders wil, moeten jullie gaan nadenken over een erfenis en/ of geregistreerd partnerschap.

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Er is geen standaard tarief voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, dit zit bij de kosten van een notaris inbegrepen. De notaristarieven zijn vrij, een notaris kan zelf zijn of haar eigen tarieven bepalen, dus elke notaris mag zelf de prijs voor het opstellen van deze akte bepalen. Zorg dus dat je van […]

Mogen banken een ‘en/of’ rekening blokkeren?

Nee dit mogen banken niet zomaar doen. Er is alleen een verklaring van erfrecht nodig bij een ‘en/of’ rekening als je de tenaamstelling van de rekening wil wijzigen.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een testament is een notariële akte (rechtsgeldig document) waarin staat wie je erfgenamen zijn, en welke erfgenaam welk deel van je nalatenschap erft na je overlijden. Je kan met een testament de verdeling van je nalatenschap regelen, bepalen wat er met je vermogen of bezittingen gebeurt, en zorgen dat deze zaken goed afgewikkeld worden.
Een nalatenschap betreft alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat als je overlijdt. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn wordt volgens de wet bepaald, of door jezelf via een testament.

Een levenstestament gaat niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren als je komt te overlijden, maar legt je wensen vast voor je eigendommen en vermogen als je die door ziekte of ongeval niet zelf meer kan beheren. Je kan in een levenstestament zetten wat er dan moet gebeuren, en je kan een volmacht geven aan een persoon die je vertrouwt om jouw zaken te beheren als je dat zelf niet meer kan. Situaties waarbij het levenstestament van kracht gaat zijn: als je bijvoorbeeld in een coma raakt, wanneer je dementeert of als je slecht ter been raakt en daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen meer kan doen.

Wat is een ‘en/of’ rekening?

Dit is een gezamenlijke betaal- of spaarrekening. Meestal wordt door partners een gezamenlijke rekening afgesloten voor de huishoudelijke dingen. Beide personen kunnen hier geld op zetten of afhalen zonder toestemming van de ander. Sluit een ‘en/of’ (e/o) rekening dus alleen af met iemand die je echt vertrouwd, want de ander kan al het geld er […]

Wat is een ‘en/en’ rekening?

Een ‘en/en’ rekening is een gezamenlijke rekening van twee mensen, maar als er een van de twee geld vanaf wil halen moet hij of zij eerst toestemming vragen aan de ander.

Welke fiscale gevolgen zitten er aan schenken?

In het kort zijn de gevolgen simpel: degene die de schenking doet wordt armer en degene die de schenking krijgt wordt rijker. Dit kan gevolgen hebben voor de vermogensrendementsheffing in box III van de ontvanger. Ook belastingtechnisch kunnen er dingen veranderen, dit ligt (ook) aan de grote van de schenking. Om achter de specifieke gevolgen […]