Het (ver)kopen van een bedrijf

Bedrijf kopen
Het kopen van een eenmanszaak kun je misschien wel een beetje vergelijken met het proces van het kopen van een huis. Er moet worden vastgelegd wat het bedrijf waard is en wat er allemaal bij komt kijken: pand, schulden, bezittingen, etc. De notariële akte is hier niet verplicht als er geen wezenlijke bezittingen zijn die moeten worden overgedragen. Als er wel een notariële akte wordt gemaakt is deze na het tekenen bindend en moeten beide partijen hun beloftes nakomen!
Wil je een BV kopen? Dan gaat dat vaak via de overdracht van aandelen. De verkoper bezit een bepaalde waarde aan aandelen, en die kun je in zijn geheel of in delen kopen waardoor je het bedrijf koopt (geheel of in delen). Hierbij is een notariële overdrachtsakte wettelijk verplicht! Hou ook rekening met bijkomende zaken als een wijziging van het aandeelhoudersregister en het opgave doen aan het handelsregister.

Bedrijf verkopen
Wil je jouw eenmanszaak verkopen? Dat gaat op veel punten op een vergelijkbare manier als je huis verkopen. Er moet een inventaris/ taxatie plaatsvinden die duidelijk maakt hoeveel geld jouw bedrijf waard is, dit gaat dan om het pand, de bezittingen, schulden en andere rechtsovereenkomsten. Als er geen pand en bezittingen zijn hoeft er niet perse een notariële akte gemaakt te worden. Dit is wel aan te raden, omdat zo’n akte bindend is. Als de koper dan de verplichtingen niet kan nakomen, kunnen maatregelen worden genomen om te zorgen jij als verkoper niet de dupe wordt.
Wil je jouw BV verkopen? Dat gaat dan in de meeste gevallen via de overdracht van aandelen. Jij bezit een bepaalde waarde aan aandelen, en die kun je in zijn geheel of in delen verkopen waardoor je in feite jouw bedrijf verkoop (geheel of in delen). Hierbij is een notariële overdrachtsakte wettelijk verplicht! Hou ook rekening met bijkomende zaken als een wijziging van het aandeelhoudersregister en het opgave doen aan het handelsregister.

Familieoverdracht
Wil je een bedrijf overdragen aan familie, of wil een familielid zijn of haar bedrijf aan jou overdragen, dan kan het iets anders lopen dan bij een overdracht buiten de familiekring. Er komen namelijk bepaalde (belasting)voordelen kijken bij deze overdracht.

Bijkomstige zaken
Ben je getrouwd onder gemeenschap van goederen? Of heb je bedrijfspartners? Dan kun je jouw bedrijf niet zomaar verkopen. Je moet toestemming vragen aan de mede-eigenaren of je kunt kijken of je jouw deel van het bedrijf kan verkopen.
Denk ook aan wat er gaat gebeuren met jouw bedrijf als je komt te overlijden. Zorg dat je een testament hebt waarin je deze zaken regelt voor je nabestaanden.