Nieuwe aandeelhouder(s)

Als je geld van derden nodig hebt voor jouw onderneming kun je het beste een N.V. van je bedrijf maken. Aandelen zijn dan vrij overdraagbaar, makkelijk te verhandelen, dus zonder tussenkomst van een notaris te verkopen aan een ander. Aandeelhouders zijn dan in principe ook niet verder aansprakelijk dan het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt. Directieleden of commissarissen zijn ook niet aansprakelijk, tenzij door onbehoorlijk bestuur, omdat een nv rechtspersoonlijkheid heeft.

Hoe werkt het?
Er zijn twee manieren om aandeelhouder te worden bij een NV of BV: bij de oprichting van het bedrijf maar ook later nog. Bij ‘uitgifte’ van aandelen worden er nieuwe aandelen ‘gecreëerd’ waardoor een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden. Maar je kan ook aandeelhouder worden als je aandelen van een bestaande aandeelhouder koopt, dit heet ‘levering’. In beide gevallen moet er een notaris worden ingeschakeld om de overdracht te regelen, met uitzondering van aandelen die genoteerd staan op de effectenbeurs!

Als er (na overdracht) meerdere aandeelhouders zijn, is het handig om afspraken met elkaar te maken over deze aandelen. Deze afspraken worden met behulp van een notaris vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze geldt als aanvulling op de statuten van de BV of NV.