Vereniging of stichting

Een stichting en een vereniging zijn twee heel verschillende soorten figuren voor bepaalde activiteiten. Als je onzeker bent over welk van de twee jij het beste kan oprichten, ga dan in gesprek met de notaris. Hij of zij kan je goed informeren en je de voor en nadelen geven van beide rechtspersonen. Om je alvast wat opweg te helpen zetten wij bepaalde eigenschappen van verenigingen op een rijtje versus die van een stichting.

Vereniging

 • Een vereniging heeft leden
 • Oprichting gebeurt bij de notaris
 • In de oprichtingsakte moeten statuten en (gedrags)regels komen
 • Alle leden hebben enige inspraak in de activiteiten en/ of het bestuur
 • Een vereniging is een samenwerking tussen twee of meerdere personen
 • Een vereniging heeft een bepaald doel (bijv. sportbeoefening)
 • De vereniging moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het belangrijkste (bestuurs)orgaan is de Algemene Ledenvergadering
 • Een vereniging mag niet als doel hebben winst te maken
 • Winst die gemaakt wordt moet ten goede komen van de vereniging
 • Het (aangewezen) bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken
 • Met een statutenwijziging moeten de leden eerst ingestemd hebben

Stichting

 • Een stichting probeert door middel van vermogen een doel te bereiken
 • Een stichting heeft geen leden
 • Een stichting kan gebruikt worden als juridische zekerheid in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld het behoud van kunst of (cultureel) erfgoed)
 • Het is wettelijk niet toegestaan om winst uit te keren aan bestuurders of oprichters
 • Een stichting kan door een of meerdere personen worden opgericht bij de notaris
 • In de oprichtingsakte staan de statuten en regels voor de stichting
 • Een stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Heb je vragen over het oprichten van een stichting of vereniging, kijk dan bij onze Veelgestelde Vragen of maak een afspraak bij de notaris.