De liberalisatiegrens is de grens voor de hoogte van de huurprijs, die ook bepaald of de woning een sociale huurwoning is of niet. Als de huurcommissie beslist dat de huur aan de beginperiode van de bewoning lager is dan of hetzelfde als deze grens, is de huurovereenkomst niet geliberaliseerd, en is de woning dus een sociale huurwoning Als de huur hoger is dan de grens is de huurovereenkomst wel geliberaliseerd, en kan je niet spreken van een sociale huurwoning. In 2016 lag de grens op € 710,68.