Bemiddelingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een nieuwe huurder te vinden. Dit hoort bij de normale werkzaamheden van de verhuurder, dus mag niet in rekening gebracht worden. Ook als de huurder gevonden wordt via een bemiddelingsbureau, komen de bemiddelingskosten bij de verhuurder te liggen. Het is wettelijk niet toegestaan om de huurder enige bemiddelingskosten te vragen. Maar als je als huurder de woning graag wil heb je vaak geen keuze. Wel kun je dan de bemiddelingskosten achteraf terugvorderen.

Sleutelgeld is het bedrag dat je als huurder (moet) betalen om een woning te huren, maar daar geen prestatie tegenover staat. Dit is niet toegestaan, het is een onredelijke beding die bij de wet verboden is. Soms wordt sleutelgeld onder een andere naam aangevoerd en betaald, zoals bijvoorbeeld ‘overnamekosten’.