Opstalrecht geeft jou als pachter het recht op de woning die op de pachtgrond staat. Op deze manier is de grond van de verpachter, maar de woning die erop staat van jou, de pachter. soms is het opstalrecht aan het erfpachtrecht gekoppeld. Bij het einde van de erfpacht wordt het opstalrecht ook beëindigd, waardoor de erfverpachter de eigenaar van de woning wordt.