Als je af wil van de erfpacht, kan je deze overdragen op iemand anders door de woning te verkopen. De koper wordt dan de nieuwe erfpachter. Maar het kan ook zijn dat er speciale voorwaarden in de erfpachtvoorwaarden staan:

  • Dat je alleen de erfpacht mag overdragen met toestemming van de verpachter.
  • Dat je bij verkoop eerst het erfpacht recht te koop moet aanbieden
  • Dat de verpachter een terugkoopplicht heeft, waarbij de verpachter het erfpachtrecht moet terugkopen als de pachter dit wil.