Defensieterrein - Merwedekanaal

Nieuwe stadswijk Merwedekanaal (voormalig Defensieterrein)

Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelt de gemeente een nieuwe stadswijk. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex.

Het college heeft op 6 maart 20018 het stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de ontwikkeling van het voormalige Defensieterrein. Gebiedsontwikkelaar BPD werkt de bouwplannen voor dit terrein nu verder uit en zal omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden actief daarbij betrekken.

Bij het ontwerpen van de nieuwe stadswijk is rekening gehouden met de omgeving en woonwensen van toekomstige bewoners. De parkstrook wordt breder gemaakt en er komt aan de kant van het kanaal maar één in plaats van twee torens.

Brug voor fietsers en voetgangers
De gemeente wil een beweegbare brug voor fietsers en voetgangers over het Merwedekanaal bouwen. Deze brug verbindt de nieuwe wijk met Parkhaven. Er moet nog definitief besloten worden of de brug er komt.

De eerste bewoners nemen hun intrek begin 2020 in hun nieuwe woning.

Lees hier het persbericht van de gemeente Utrecht.