Als het om erfpacht gaat gelden er een aantal regels. Deze erfpachtvoorwaarden zijn opgesteld door de verpachter in de ‘akte van uitgifte in erfpacht’. Soms zijn er ook algemene erfpachtvoorwaarden, bijvoorbeeld als de gemeente erfverpachter is, die staan dan in een aparte notariële akte. Een voorbeeld van wat er in de voorwaarden kan staan is:

  • De identiteit van de erfverpachter
  • De duur van de erfpacht
  • De grond- of woning bestemmingsplan
  • De canon afspraken
  • Eventuele opzeggingsmogelijkheden
  • Welke lasten en onderhoud voor wiens rekening komen
  • Bijzondere regels of toestemmingen