De verhuurder kan vrijwel alleen de huurder eruit zetten als de huurder wanprestatie pleegt: hij of zij veroorzaakt aantoonbaar overlast of heeft een huurachterstand die hij of zij niet wil of kan oplossen. Bij een enkel incident heeft de verhuurder nog geen recht om de huurovereenkomst te ontbinden, alleen als dit vaker voorkomt kan dit.

Om het verhuurcontract zo te ontbinden moet de verhuurder naar de rechter stappen. Die beoordeelt dan of de wanprestatie(s) ernstig genoeg zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook kan de rechter de huurder een ‘terme de grace’ geven als laatste kans om aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, binnen een maand. Als de huurder vaker achterstallige betalingen heeft kan in het vervolg de rechter sneller beslissen om de huur te ontbinden.

Het beste wat de verhuurder kan doen is de huurder blijven aanschrijven, de situatie proberen onderling op te lossen en in het uiterste geval de rechter te raadplegen. Als boven water komt dat de verhuurder, op welke manier dan ook, ook heeft verzuimd om zijn of haar taken na te komen (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en reparaties) dan beslist de rechter meestal in het voordeel van de huurder, die dan een goede reden heeft om geen huur te betalen.