Modelreglement appartementsrechten vastgesteld

Op 6 juni 2018 is het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018 vastgesteld. De laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het recht zijn hierin meegenomen. Op 6 juni is de akte van vaststelling van het modelreglement ondersplitsing 2018 gepasseerd door notaris Helen Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is te vinden onderaan het reglement.

Meer over een woning splitsen: een woning splitsen


Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in de eigendom van een gebouw met toebehoren, dat de appartements-eigenaar de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw, bijvoorbeeld als woning of winkel.

Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw. Een appartementseigenaar mag als mede-eigenaar alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten. Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. Met het gebruik hiervan hebben andere bewoners niets te maken. Wel kunnen er regels voor het gebruik worden gegeven.