• Wie is de eigenaar (particulier, gemeente, vereniging)?
  • Is de erfpacht voor bepaalde of onbepaalde tijd?
  • De beperkende voorschriften.
  • Wat is de actuele (geïndexeerde) canon?
  • Kan de canon worden herzien?
  • Vraag de notaris of de canon fiscaal aftrekbaar is.
  • Er zijn verschillende benamingen voor erfpacht: Koopgarant, Kopen naar Wens, Duokoop, Koop Goedkoop, Slimmer kopen, etc.
  • Is voor overdracht toestemming van de eigenaar nodig?
  • Heb je erfpachtopinie nodig voor een hypotheek?