Wetsvoorstel ‘Erkenning en gezag’

Verschillende Tweede Kamerfracties roepen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ op het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) te bestuderen. De organisaties adviseren de automatische koppeling van erkenning en gezag te beperken tot stellen met een notarieel samenlevingscontract.

Het Wetsvoorstel betreft een automatische koppeling tussen erkenning en gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Volgens het huidige recht verkrijgen gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk het ouderlijk gezag. Voor het verkrijgen van ouderlijk gezag moet de ongehuwde ouder die het kind heeft erkend een extra stap zetten: Deze ouder moet nog gezamenlijk met de andere ouder een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van gezag indienen bij de rechtbank.

De Raad voor de rechtspraak onderkent het belang van het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel stuit in zijn huidige vorm echter op een aantal zwaarwegende bezwaren. De Raad voor de rechtspraak vraagt daarom met klem om het Wetsvoorstel op de in het advies genoemde onderdelen te verduidelijken en aan te passen.