Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

In een brief schrijft Dekker: “In het voorgaande heb ik mijn voornemen toegelicht een nieuw conceptwetsvoorstel inzake mediation in consulatie te brengen. Ook heb ik de hoofdlijnen van de inhoud van dit voorgenomen conceptwetsvoorstel geschetst. Nadere uitwerking op alle onderdelen is noodzakelijk. In de eerste helft van 2020 zal hieraan nader uitvoering worden gegeven, waarna het wetgevingstraject van start kan gaan.”