Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden.

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij ooit voor een testament bij de notaris is geweest. De wens was daarom om ook die mensen te kunnen helpen. Met de komst van een nieuwe applicatie is dat nu mogelijk.

Over het CTR (Centraal Testamentenregister)
Het CTR is een database waarin (kandidaat)notarissen testamenten registreren. De KNB beheert het register. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene, of levend persoon, een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Het CTR is de voorziening waarmee uiterste willen die worden verleden voor een notaris kunnen worden beheerd, conform de Wet op centraal testamentenregister. Deze wet schrijft tevens voor dat aan een ieder kosteloos inlichtingen gegeven wordt uit de gegevens van het testamentenregister ten aanzien van personen die zijn overleden.

Meerderheid Tweede Kamer wil dat kabinet digitale erfenis regelt

Het kabinet moet werk maken van wetgeving die digitale zaken zoals social media-accounts regelt na iemands dood.
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt voorstellen van VVD en D66 daarover.

Lijkbezorging
“We moeten bij de vernieuwing van de wet op de lijkbezorging ook naar de digitale kant kijken”, aldus Middendorp. “Als mensen overlijden, haalt de overheid ze uit de systemen. Dan zou de overheid tegelijk ook die digitale dienstverleners een signaal kunnen geven.”

Middendorp benadrukt dat hij de digitale bedrijven niet wil verplichten wachtwoorden vrij te geven aan nabestaanden. De bedrijven mogen zelf weten wat ze daarmee doen, wissen, de nabestaanden een email sturen om contact op te nemen of het wachtwoord geven aan de nabestaanden. De keus is aan de bedrijven.

“Maar ik wil ze wel laten weten dat één van hun gebruikers is overleden. Dan is het aan de Facebook en Twitters van deze wereld wat ze ermee doen.”

 

Scheiden

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding naar Tweede Kamer

Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen prettige situatie. Om dit te voorkomen, wordt de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden gemoderniseerd. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding een gemiste kans. Samenwoners zullen geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze wet biedt.

Samenwoners
De VMN en KNB stellen daarom voor om de wet te laten gelden voor samenwoners. Op die manier kunnen ook zij gebruik maken van de wet. Met deze toevoeging sluit het wetsvoorstel beter aan bij de behoefte in de samenleving.

 

Meer over samenwonen en scheiden.

Herbenoeming Nick van Buitenen als voorzitter KNB

Annerie Ploumen en Marieke Schoonhoven zijn door de ledenraad benoemd als bestuursleden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Tijdens dezelfde vergadering is Nick van Buitenen herbenoemd als bestuurslid (tot 1 december 2022) en voorzitter (tot 1 oktober 2021) van de KNB.

Onderzoek criminaliteit en betrokkenheid notarissen

De regering gaat actiever criminele geldstromen volgen en de rol van financiële dienstverleners daarbij onderzoeken, zoals notarissen. Vandaag is door de Tweede Kamer een motie aangenomen van Michiel van Nispen (SP).

De verkenning ‘De achterkant van Amsterdam’ was de aanleiding, een onderzoek van hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp naar de omvangrijke drugsgerelateerde ondermijning in de hoofdstad.

Ondermijningsfonds
De regering gaat ook een structureel ondermijningsfonds instellen, dat een breed front voor bestrijding van drugscriminaliteit mogelijk maakt. Dit na aanleiding van een motie van Lilian Helder (PVV). Daarin roept zij de regering op drugscriminaliteit via politie, justitie, het bestuur en op financieel gebied aan te pakken. Het fonds moet dit bekostigen.

Maak kans op een Sonos One op de 50Plus Beurs 2019

Van 17 t/m 21 september staan wij op de 50Plus Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij staan in hal 8 met onze stand. De gehele week kun je bij ons terecht met al je vragen en onze beroepsorganisatie KNB geeft lezingen over verschillende onderwerpen.

Op onze stand kun je je inschrijven voor de gratis cursus Het levenstestament. Iedere dag verloten we een (levens)testament en aan het eind van de beurs een Sonos One!

Dagelijks bieden artiesten, auteurs, deskundigen en personalities optredens en presentaties tijdens de 50PlusBeurs.
Geniet van acts, lezingen, musical, muziek, theater, show en thema-paviljoens.

Koopwoningen bijna 7% duurder in juni

Koopwoningen bijna 7% duurder in juni. Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9% duurder dan in juni 2018. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Er werd voor Utrechtse koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar 9,7 procent meer betaald dan een jaar ervoor. Toch durft het CBS te zeggen dat het rustiger wordt op de woningmarkt. In Amsterdam was de stijging van de huizenprijzen bijna 7 procent: de geringste stijging in bijna vijf jaar. Wel werden in Amsterdam en Utrecht in de laatste drie maanden voor het eerst in tijden meer woningen verkocht dan een jaar geleden.

De cijfers van het CBS bevestigen eerdere berichten van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Die meldde onlangs dat de makelaars de prijzen zagen dalen. De NVM wist dit eerder dan het CBS omdat de makelaars zich baseren op de prijzen op het moment van verkoop. Het CBS kijkt naar de bedragen in het Kadaster op het moment dat de notaris die na de verkoop laat inschrijven.

SmartLegal Notariaat een innovatief kwalitatief kantoor volgens de KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft samen met haar leden een systeem opgezet om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: het peer review. Dit is een intercollegiale toetsing waarbij ieder notariskantoor eens per drie jaar door een auditor wordt getoetst. Sinds 1 januari 2009 is een peer review verplicht.

Op 14 mei 2019 heeft SmartLegal Notariaat een audit gehad door mevrouw mr. J. de Kroon-Janssens en mr. C. Klein. Wij hebben inmiddels het rapport ontvangen en zij hebben als volgt geconcludeerd:

Een innovatief kwalitatief kantoor, waar de nadruk wordt gelegd op cliëntgericht werken en waar mede door het gebruik van interactieve communicatiemiddelen cliënten op creatieve wijze worden geïnformeerd en tegelijk een hoge mate van efficiency wordt bereikt.

Door de gelijkmatige werkverdeling is er voldoende tijd beschikbaar om een zaak kwalitatief goed te behandelen.

Peer review
Het peer review staat voor krachtige intercollegiale toetsing van de kwaliteit en integriteit van de notaris en zijn praktijk. Uitgangspunt van het peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt. Het peer review controleert ook de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Leidraad bij het peer review zijn negentien criteria die in samenspraak met de beroepsgroep tot stand zijn gekomen. Daarnaast geeft een auditor vaak waardevolle tips die de notaris helpen bij het verbeteren van zijn bedrijfsvoering en het verhogen van de kwaliteit. De meeste notarissen ervaren het peer review dan ook als positief; het zet ze ‘op scherp’.

Het peer review is weliswaar intercollegiaal, maar zeker niet vrijblijvend. Iedere toetsing resulteert in een duidelijke rapportage met een overzicht van de bevindingen en aandachtspunten. Bij tekortkomingen krijgt het kantoor tijd om verbeteringen door te voeren. Bij kleine tekortkomingen wordt de controle hierop schriftelijk afgehandeld, maar bij grote tekortkomingen volgt een heraudit. Als klachtwaardig handelen wordt vermoed, volgt een uitgebreid nader onderzoek. Eventueel dient de KNB vervolgens een klacht bij de Kamer van Toezicht in.

Scheiding

Onderscheid tussen ongehuwd en gescheiden moet verdwijnen

Het onderscheid tussen ‘ongehuwd’ en ‘gescheiden’ is onnodig. Dat vindt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66). Zij roept daarom via Kamervragen de minister voor Rechtsbescherming op om dit onderscheid in burgerlijke staat te laten verdwijnen.

Volgens Bergkamp roept de burgerlijke staat ‘gescheiden’ negatieve associaties op bij mensen. Daarnaast verandert iemands status na hertrouwen van ‘gescheiden’ in ‘getrouwd’. Dat terwijl de juridische consequenties van het eerder ontbonden huwelijk nog wel gelden. Dus waarom wordt er dan nog wel onderscheid gemaakt tussen ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’, vraagt de D66-politica zich af.

Uitgangspunt
Ook vindt zij het vreemd dat het uitgangspunt van de burgerlijke staat nog steeds het huwelijk is. Sinds 1998 zijn er namelijk ook andere wettelijke opties om een verbintenis aan te gaan, zoals het geregistreerd partnerschap. Bergkamp stelt daarom voor om ‘ongehuwd’ te veranderen in ‘alleengaand’.

Direct boete bij ontbreken energielabel

Vanaf 3 juli 2019 verandert het boetebeleid bij het energielabel voor woningen. De boetebedragen gaan omlaag. Tegelijkertijd krijgen woningverkopers direct een boete als het energielabel ontbreekt. Voorheen was dat een voorwaardelijke geldstraf en kon een verkoper dat nog herstellen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van het energielabel. Verkopers van woningen moeten bij een transactie een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper.

De hoogte van de boetes verandert ook. Als het label ontbreekt, kan de ILT voortaan een boete geven van € 170 aan particulieren en € 340 aan organisaties. Dit was € 405 voor iedereen.

Een definitief energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het label maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals het woningtype, isolatie, beglazing en verwarming.

Lees ook: Dit doet een energielabel voor de waarde van je huis