Artikelen door Jip Schoon

Wat moet er in het koopcontract staan?

In het koopcontract moet staan: Wie het huis van je koopt Hoeveel de koper moet betalen Wat er eventueel aan de hand is met de woning/ grond Wanneer de overdracht is De ontbindende voorwaarden De waarborgsom, hypotheek of bankgarantie Wat hoort bij de woning en wat niet omgang met bezwarende bepalingen, bodemverontreiniging en erfdienstbaarheden  

Wat moet ik de koper allemaal vertellen?

Je hebt als verkoper informatieplicht, je moet de koper alles vertellen over het huis dat van belang is voor de waarde van het huis en de eventuele toekomstige verkoop. Dit zijn bijvoorbeeld de (verborgen) gebreken, mogelijke erfpacht, erfdienstbaarheden (als anderen gebruik mogen maken van de grond), lasten en beperkingen. Deze zaken lag je ook vast […]

Wat gebeurt er bij de overdracht?

Op het moment dat het koopcontract is getekend is het huis nog niet jouw eigendom. Dit is pas zo na de officiële overdracht bij de notaris. Hier moet je nog de leveringsakte en hypotheekakte tekenen, samen met de verkoper, bank en notaris. Als dit gedaan is zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de […]

Wat moet ik regelen als ik wil samenwonen?

Zorg dat je zwart op wit hebt wat jullie financiële regelingen zijn. Stel een samenlevingscontract of partnerschaps-/ huwelijkse voorwaarden op bij de notaris. Hierin staat onder andere wie welke financiële lasten op zich neemt, wat de bestemming is van de eventuele gezamenlijke rekening, en wat er met de bezittingen gebeurd als jullie uit elkaar gaan. […]

Waar moet ik op letten bij erfpacht?

Wie is de eigenaar (particulier, gemeente, vereniging)? Is de erfpacht voor bepaalde of onbepaalde tijd? De beperkende voorschriften. Wat is de actuele (geïndexeerde) canon? Kan de canon worden herzien? Vraag de notaris of de canon fiscaal aftrekbaar is. Er zijn verschillende benamingen voor erfpacht: Koopgarant, Kopen naar Wens, Duokoop, Koop Goedkoop, Slimmer kopen, etc. Is […]

Wat is erfpacht?

Als je pachter bent, betaal je een bepaald bedrag per maand of jaar aan de verpachter om een stuk grond te mogen gebruiken. Als je woning op pachtgrond staat, dan is vaak de woning wettelijk van jou, maar de grond waar die op staat van de verpachter. Je huurt dus eigenlijk een stuk grond om […]

Hoe sluit ik een hypotheek af?

Een hypotheek wordt verstrekt door een bank naar keuze. Na verschillende offertes van banken te hebben vergeleken beslis jij bij welke bank je een hypotheek afsluit. Let op het feit dat de hypotheekrente kan veranderen, wat vaststellen van de hypotheekrente soms erg aantrekkelijk maakt. Als je akkoord bent gegaan met een hypotheek zal de bank […]

Wat is een overdrachtsakte?

Dit is de akte die de notaris opmaakt bij de overdracht van een woning. Deze bestaat uit de ‘akte van levering’ of leveringsakte, die voortkomt uit de koopakte, en de ‘hypotheekakte’. De leveringsakte wordt getekend door zowel de notaris, de koper en de verkoper. de hypotheekakte is alleen voor de koper, die verklaart daarin dat […]

Wat staat er in een koopcontract?

Hierin staan de afspraken tussen koper en verkoper. Het is de basis voor de woningoverdracht: dus de wettelijke overdracht van eigenaar op eigenaar. In het contract staat van wie je het huis koopt, hoeveel je moet betalen, wanneer de overdracht plaats vindt, informatie over de staat van de woning en de grond waar de woning […]